I
I
I
ÜRÜNLER
Aktif Karbon Filtreleri

Aktif Karbon Filtreleri

Eurotech, Aktif Karbon Filtrelerin tamamı ithal malzemelerden oluşmaktadır. Sistemi oluşturan otomasyon mineral ve tanklar dünyada kabul görmüş markalardan seçilmektedir.

Filtrasyon:
Geleneksel bir arıtım sisteminin ana ünitesi olan filtrasyon ekipmalrıdır. Çünkü kendisinden sonra uygulanacak ekipmanların da tortu, organik madde ve klor gibi kimyasallardan mutlaka korunması gerekmektedir. Bu amaçla gelişen teknoloji, insan müdahalesini sıfıra indirerek otomatşk valf sistemi ile çalışan ve kendi kendini temizlyen ters yıkamalı filtrreler üretilmiştir.

Yumuşatma
Yumuşatma işleminde, suda bulunan Ca++ ve Mg++ iyonları, gıda tüzüğüne uygun, katyonik bir reçine vasıtası ile tutularak yumuşak su elde edilir.


Ca++ ve Mg++ iyonları tutarak doyuma ulaşan reçine, tuzlu su vasıtası ile insan müdahalesine gerek kalmadan otomatik olarak rejenere edilerek tekrar servise hazır hale gelir.