I
I
I
ÜRÜNLER - Saf Su Arıtma Sistemleri
DE Serisi Tam Otomatik Deiyonize Sistemler

DE Serisi Tam Otomatik Deiyonize Sistemler

Su içinde çözünmüş olarak bulunan iyonlar, katyonik (pozitif) ve anyonik (negatif) yüklü iyonlardır. Suda bulunan katyonik ve anyonik iyonların reçine kullanılarak, iyon değiştirme yöntemi ile sudan uzaklaştırılması işlemine deiyonisazyon, kullanılan sistemlere de deiyonize sistem denir.

DE serisi Deiyonize Sistemlerde, tankların içindeki reçine miktarı, ham su iletkenliğine, geçen suyun debisine ve kullanılan reçinenin iyon tutma kapasitesine göre yapılan hesaplarla belirlenir. Sistem tamamen otomatik olup mikroprosesörlü valfler tarafından yönetilir. Çıkışa konulan iletkenlik ölçer vasıtasıyla suyun iletkenliği kontrol edilebilir ve çekiş suyu iletkenliği istenilen değerin üstüne çıktığında sistem kendini otomatik olarak yıkama işlemine (rejenerasyon) alır.