I
I
I
ÜRÜNLER - Atık Su Arıtma Sistemleri
K Serisi Atık Su Arıtma Sistemleri

K Serisi Atık Su Arıtma Sistemleri

K serisi ( kesikli sistem ) paket arıtma tesislerinde, kirliliği oluşturan maddeler dengeleme, havalandırma, çöktürme ve deşarj etme esaslarına dayanarak arıtılmaktadır. Atik suyun arıtılabilmesi için gerekli üniteler ve ekipmanlar paket arıtma sisteminin içinde bulunmaktadır.

Atık su, paket arıtma ünitesine girmeden önce ızgaradan geçirilerek atık suyun girişte bulunabilecek ve arıtımının ileri aşamalarında prosese ve ekipmanlara zarar verebilecek maddeler uzaklaştırılır. Izgaradan geçirilen atık su, havalandırma havuzuna gelerek burada blower ve difüzörler vasıtasıyla havalandırılır. Havalandırılan atık su, gerekli miktarda havalandırıldıktan sonra, blower durur ve sistemde bulunan çamur çökelmeye baslar. Çamur çöktükten sonra deşarj edilirken, süzülen temiz su gerekli kum ve karbon filtresi kullanıldıktan sonra bahçe sulama, araç yıkama vb. kullanılabilmektedir.

Atık Su Arıtma sisteminin çalışması için gerekli blower, pompa, difüzör ve diğer ekipmanlar K serisi paket arıtma ünitesinin içerisinde yer almaktadır.