I
I
I
ÜRÜNLER
Kum Filtreleri

Kum Filtreleri

Kum Filtresine basınçlı olarak giren ham su, filtre içinde belirli boyuttaki katmanlardan geçerek, suda bulanıklığa sebep olan partiküllerin sudan uzaklaştırılması esasına dayanarak çalışır. Yaklaşık olarak 80 – 100 mikrona kadar suyun filtrasyonu sağlanmaktadır.Zamanla filtre içinde tutulan partiküller filtrenin veriminin düşmesine sebep olurlar.Bunun için filtrenin tekrar verimli olarak çalışmasını sağlamak için filtrede geri yıkama yapılmaktadır.

Kullanım Alanları :
• Kuyu suyu filtrasyonu
• Yüzeysel suların (Nehir, göl, deniz) filtrasyonu
• Yumuşatma Sistemlerinden önce ön filtrasyon amacıyla
• Reverse Osmosis Sistemlerden önce ön filtrasyon amacıyla
• Arıtılmış atıksuların filtrasyonu
• Havuz suyu filtrasyonu işlemleri kullanım alanlarını oluşturmaktadır.