I
I
I
ÜRÜNLER - Atık Su Arıtma Sistemleri
S Serisi Atık Su Arıtma Sistemleri

S Serisi Atık Su Arıtma Sistemleri

S serisi ( sürekli sistem ) paket arıtma tesislerinde, kirliliği oluşturan maddeler dengeleme, havalandırma, çöktürme ve deşarj etme esaslarına dayanarak arıtılmaktadır. Atik suyun arıtılabilmesi için gerekli üniteler ve ekipmanlar paket arıtma sisteminin içinde bulunmaktadır.

Atık su, paket arıtma ünitesine girmeden önce ızgaradan geçirilerek atık suyun girişte bulunabilecek, ve arıtımının ileri aşamalarında prosese ve ekipmanlara zarar verebilecek maddeler uzaklaştırılır. Izgaradan geçirilen atık su, havalandırma havuzuna gelerek burada blower ve difüzörler vasıtasıyla havalandırılır. Aktif çamur sistemlerinin çalışması arıtmada rol alacak bakterilerin yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan Sartların sağlanmasına dayanır. Bakteriler atık sudan kaynaklanan nütrientleri ( C,N,S,P... ) tüketirken oksijene ihtiyaç duyarlar. Gerekli olan tüm şartlar sağlandığında uygun geri devir oranıyla beraber arıtma tesisi çekiş suyunda çevreye zarar vermeyecek kadar düşük olması gereken standartları sağlayabilmek mümkün olabilmektedir.

Havalandırma havuzundan sonra atık su çöktürme havuzuna iletilmektedir. Çöktürme havuzu savaklarından süzülen temiz su gerekli kum ve karbon filtresi kullanıldıktan sonra bahçe sulama, araç yıkama vb. kullanılabilmektedir. Çöktürme havuzu tabanında biriken çamur, çamur durumuna göre havalandırma havuzuna veya çamur deposuna iletilmektedir.

Atık Su Arıtma sisteminin çalışması için gerekli blower, pompa, difüzör ve diğer ekipmanlar S serisi paket arıtma ünitesinin içerisinde yer almaktadır.