I
I
I
ÜRÜNLER - Su Arıtma Mineralleri
Su Arıtma Mineralleri

Su Arıtma Mineralleri

AKTİF KARBON
Aktif Karbon, suda bulunan mineralleri muhafaza ederek, suda renk, tat ve kokuya neden olabilecek organik maddeleri ve klor bileşiklerini adsorbe eder.

Periyodik olarak 6 ayda bir kez mutlaka değiştirilmelidir. Aktif Karbon minerali değişimi zamanında yapılmaz ise bakteri üremesine sebebiyet verir. Bu sebeple mineralin düzenli olarak değişimi yapılmalıdır.

Ambalaj ve Depolama
Aktif Karbon minerali 25 kg lik paketlerde ambalajlanır.
Kapalı ortamlarda depolanmalıdır.

Su Arıtma Mineralleri

REÇİNE
Yumuşatma Sistemlerinde suda bulunan Ca++ ve Mg++ iyonları gıda tüzüğüne uygun katyonik bir reçine vasıtası ile alınarak yumuşak su elde edilmesi sağlanır.

Katyonik reçine yaklaşık olarak 3-4 yıl sonunda mutlaka değiştirilmelidir. Bu sürenin asılması durumunda mineral sertlik giderme özelliğini kaybetmiş olacaktır. Mineralin düzenli olarak değişimi yapılmalıdır.

Ambalaj ve Depolama
Katyonik Reçine minerali 20 kg lik paketlerde ambalajlanır.
Kuru ve kapalı ortamlarda depolanmalıdır.

Su Arıtma Mineralleri

DOLOMİT
Ters ozmoz çıkısında tüm minerallerinden arınmış olan suya kontrollü olarak mineral kazandırarak tatlandırmak ve pHini yükseltmek için dolomit minerali kullanılır. Dolomit minerali eksildikçe ilavesi yapılmalı, periyodik olarak 6 ayda bir kez ise dolomitin tamamı boşaltılarak alt çakılı ile birlikte değiştirilmelidir.

Ambalaj ve Depolama
Dolomit minerali 50 kg lik çuvallarda ambalajlanır.
Mineral orijinal ambalajında oda sıcaklığında depolanır.
Asit ile temasından kaçınılmalıdır.

Su Arıtma Mineralleri

ANTRASİT
Çok Katmanlı Kum Filtrasyon sistemlerinde katman sayısını arttırmak ve mikron aralığını küçültmek amacı ile kullanılır. Kum filtresinin medyaları yaklaşık olarak 3-4 yıl sonunda yapılır bu sürede antrasit değişimi de yapılmalıdır. Mineralin değişimin zamanında yapılmaması durumunda mineral tanecik boyutlarında küçülmeler, kırılmalar meydana gelir. Bu deformeler sistemin sağlıklı filtrasyon yapamamasına neden olur. Bu sebeple mineralin düzenli olarak değişimi yapılmalıdır.

Ambalaj ve Depolama
Kuartz minerali 25 kg lik çuvallarda ambalajlanır.
Mineral orijinal ambalajında depolanmalıdır.

Su Arıtma Mineralleri

KUARTZ MİNERALİ
Filtrasyon sistemlerinde tank içinde yatak görevi görür. Kuartz mineralleri 1-3, 3-5 ve 5-8 olmak üzere farklı boyutlardadır. Tank içerisinde sırasıyla yukarıdan aşağıya 1-3, 3-5 ve 5-8 olarak dizilimi yapılır. Periyodik olarak 3-4 yıl sonunda değişimi yapılmalıdır. Medya değişiminin zamanında yapılmaması durumunda medya taneciklerinde küçülmeler ve kırılmalar meydana gelir. Bu deformeler sonucunda medya yatağı karisi ve sistem sağlıklı filtrasyon yapamaz. Medyaların düzenli olarak değişimi yapılmalıdır.

Ambalaj ve Depolama
Kuartz minerali 25 kg lik çuvallarda ambalajlanır.
Mineral orijinal ambalajında depolanmalıdır.

Su Arıtma Mineralleri

TABLET TUZ
Tablet tuz Yumuşatma Sistemlerinde reçinenin rejenerasyonu amacı ile kullanılmaktadır. İçme ve kullanma suları için özel olarak rajine edilmiştir.

Kimyasal Özellikleri
Sertlik: max. 9 AS
Nem: max. % 0.03
Sodyum Klorür(NACI): min. % 99.3

Görünüm
Tablet halinde

Ambalaj ve Depolama
Tablet tuz 25 kg lik çuvallarda ambalajlanır.
Orjinal ambalajında kuru bir ortamda depolanmalıdır.