I
I
I
ÜRÜNLER
Ultrafiltrasyon Sistemleri

Ultrafiltrasyon Sistemleri

Ultrafiltrasyon Sistemleri suyun kimyasal yapısında herhangi bir değişiklik yapmadan suyun tüm fiziksel özelliklerinde maksimum düzeyde iyileştirme yapar.

Ultrafiltrasyon teknolojisi sayesinde suda bulunan askıda katı madde (AKM), suda bulunan bulanıklık %99 oranında renk pigmentleri ve en önemlisi sularda bulunması muhtemel bakteri ve virüslerin tamamı giderilmektedir. Bu nedenle ultrafiltrasyon yöntemi özellikle kaynak suları veya içme suları arıtımında çok önemli bir avantaj sağlamaktadır.