I
I
I
ÜRÜNLER
Yumuşatma Sistemleri

Yumuşatma Sistemleri

Suda çözünmüş olarak bulunan kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg)iyonları suyun sertleşmesine sebep olmaktadır. İyon değişim yöntemi ile sudaki kalsiyum ve sudaki magnezyum iyonlarının alınması işlemi sonucu suyun sertliğinin düşürülmesi işlemine yumuşatma denir.

Katyonik Reçine vasıtası ile sertliğe neden olan kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg) iyonlarının reçine üzerinde bulunan Sodyum (Na) iyonları ile yer değiştirmesi prensibine dayanır. Böylece iyon değiştirme yöntemi ile sistemden çıkan suyun sertliği alınmış olur.