Dezenfeksiyon

Hızla artan dünya nüfusu ve çevre kirliliği, temiz su eldesini giderek güçleştirmektedir. Dezenfeksiyon, sularda bulunan ve hızla çoğalabilen; insan, hayvan ve hatta bitki sağlığı açısından sakıncalar teşkil eden virüsler dahil tüm patojen mikroorganizmların (bakteriler, sporlar, parazitler) yok edilmesi veya üreme imkanlarının sona erdirilmesi olarak tanımlanabilir.

Bir işletmede suya uygulanacak dezenfeksiyon tekniğinin seçimi suyun kaynağına, suyun kimyasal ve fiziksel özelliklerine ve suyun kullanma amacına göre tayin edilir.

Dezenfeksiyon Sistemleri

Temiz Su Önemli

Birleşmiş Milletlerin 2030’a kadar gerçekleştirmeyi hedeflediği; Dünya’nın yaşamaya elverişli bir yer olarak kalmasını amaçlayan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi arasında Hedef 6 olarak Temiz Su ve Sıhhi Koşullar belirlenmiş durumda.

UNDP’ye göre; “2030 yılına kadar herkesin güvenli ve erişilebilir içme suyuna kavuşmasını sağlamak için, altyapıya yatırım yapmak, sıhhi tesisleri inşa etmek ve her düzeyde hijyeni teşvik etmek zorundayız. Ayrıca, gelişmekte olan ülkelerde su verimliliğini teşvik etmek ve arıtma teknolojilerini desteklemek için uluslararası işbirliğine de ihtiyaç var.”

Kaynak: UNDP Türkiye

dozajlama sistemleri

CART