Atık Su Arıtma Sistemleri

Evsel ve Endüstriyel Atık Su Arıtma Sistemleri maksimum verim, minimum enerji ve maliyet esasına göre tasarlanmaktadır.

25 kişiden 5000 kişiye kadar kullanım miktarı 200 lt/kişi.gün alınarak yapılan mühendislik hesaplamaları sonucunda arıtma alanındaki en son teknoloji kullanılarak üretilmektedir.

Atik Su Arıtma Sistemleri alan sıkıntısının olduğu yerlerde kalifiye personel ihtiyacı duyulmadan rahatlıkla kullanılabilmektedir. Estetik açıdan mükemmel görünüm sağlar, kullanım tercihine göre tesis yer altına gömülebilmektedir veya farklı renklerde üretilebilmektedir. Ayrıca ar itilan su opsiyonel olarak sulama suyu ya da araç yıkama suyu olarak da kullanılabilmektedir.

Kullanım Alanları

  • Oteller, Konaklama Tesisleri ve Restoranlar
  • Fabrikalar ve çeşitli sanayi kuruluşları
  • Hastaneler ve çeşitli sağlık kuruluşları
  • Siteler, Toplu Konut ve Tatil Kampları
  • Okullar ve Askeri Birlikler

Atık Su Arıtma Modelleri

  • K Serisi Atık Su Arıtma Sistemleri

K serisi ( kesikli sistem ) paket arıtma tesislerinde, kirliliği oluşturan maddeler dengeleme, havalandırma, çöktürme ve deşarj etme esaslarına dayanarak arıtılmaktadır. Atik suyun arıtılabilmesi için gerekli üniteler ve ekipmanlar paket arıtma sisteminin içinde bulunmaktadır. Atık su, paket arıtma ünitesine girmeden önce ızgaradan geçirilerek atık suyun girişte bulunabilecek ve arıtımının ileri aşamalarında prosese ve ekipmanlara zarar verebilecek maddeler uzaklaştırılır. Izgaradan geçirilen atık su, havalandırma havuzuna gelerek burada blower ve difüzörler vasıtasıyla havalandırılır. Havalandırılan atık su, gerekli miktarda havalandırıldıktan sonra, blower durur ve sistemde bulunan çamur çökelmeye baslar. Çamur çöktükten sonra deşarj edilirken, süzülen temiz su gerekli kum ve karbon filtresi kullanıldıktan sonra bahçe sulama, araç yıkama vb. kullanılabilmektedir. Atık Su Arıtma sisteminin çalışması için gerekli blower, pompa, difüzör ve diğer ekipmanlar K serisi paket arıtma ünitesinin içerisinde yer almaktadır.

  • S Serisi Atık Su Arıtma Sistemleri

S serisi ( sürekli sistem ) paket arıtma tesislerinde, kirliliği oluşturan maddeler dengeleme, havalandırma, çöktürme ve deşarj etme esaslarına dayanarak arıtılmaktadır. Atik suyun arıtılabilmesi için gerekli üniteler ve ekipmanlar paket arıtma sisteminin içinde bulunmaktadır. Atık su, paket arıtma ünitesine girmeden önce ızgaradan geçirilerek atık suyun girişte bulunabilecek, ve arıtımının ileri aşamalarında prosese ve ekipmanlara zarar verebilecek maddeler uzaklaştırılır. Izgaradan geçirilen atık su, havalandırma havuzuna gelerek burada blower ve difüzörler vasıtasıyla havalandırılır. Aktif çamur sistemlerinin çalışması arıtmada rol alacak bakterilerin yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan Sartların sağlanmasına dayanır. Bakteriler atık sudan kaynaklanan nütrientleri ( C,N,S,P… ) tüketirken oksijene ihtiyaç duyarlar. Gerekli olan tüm şartlar sağlandığında uygun geri devir oranıyla beraber arıtma tesisi çekiş suyunda çevreye zarar vermeyecek kadar düşük olması gereken standartları sağlayabilmek mümkün olabilmektedir.

  • MBR Sistemleri

Membran Biyo Reaktör sistemi, çamur çöktürme tankının sistemden çıkarılmasına ve çok daha küçük bir alanda, daha yüksek hacimsel yükün giderilmesine olanak sağlar. Membran Biyo Reaktör Sistemi yüksek oranda (yaklaşık %98) BOI giderimi, tam nitrifikasyon ve oransal denitrifikasyon ile kaliteli çıkış suyu sağlar. Gözle görülür derecede AKM giderimi sağlar. Arıtılmış atık suyun bulanıklık değerleri düşüktür. (<0.3 NTU) ve SDI değeri (<3) olan çıkış suyu tekrar kullanılabilir ya da sulama yapılabilir niteliktedir.

atık su arıtma sistemleri