Atık Su Arıtma Sistemleri

Atık suların çevreye olası zararlarını azaltmak ve kullanılabilir suların devamlılığını sağlamak için kurulan atık su arıtma tesisleri giderek yaygınlaşmaktadır. Günümüzde atık su arıtımında kullanılan çok sayıda sistem mevcuttur. Evsel atık suların arıtımı için daha çok aktif çamur, stabilizasyon havuzları, damlatmalı filtre ve anaerobik arıtma gibi biyolojik sistemler yaygın olarak kullanılmaktadır, belirtilen sistemler arasında ise ilk yatırım maliyetlerinden dolayı en çok tercih edilen sistemlerden biri Biyolojik Paket Arıtma Üniteleridir.

Biyolojik arıtma, atık su içerisindeki çözünmüş organik maddelerin bakteriler yardımıyla ayrıştırılarak giderilmesi işlemidir. Evsel atık su arıtımında organik madde içeriğinin yanı sıra azot ve fosfor gibi besi maddeleri de biyolojik arıtımda giderilir. Arıtılmış su, dezenfeksiyon sisteminden geçirilerek alıcı ortama verilir ya da kum filtreden geçirilerek hidrofor sistemi yardımıyla bahçe sulamada kullanılır. Biyolojik paket atık su arıtma sistemleri genellikle pompalar, difüzörler, blower ve dozaj pompaları, elektrik otomasyon sistemleri gibi ekipmanlardan oluşur. Sistemde kullanılan ekipmanlar, tanka akuple olarak üretilen işletme binasına monte edilir. Biyolojik paket arıtma tesisleri/tankları genellikle karbon çelik malzemeden üretilir ve işletme odası ile akuple olarak imal eder. Karbon çelik malzeme ile yapılan imalatları çift kat çift komponentli epoksi boya ile kaplanarak korozyona karşı korumaya alınarak imal edilir.

Son yıllarda birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de paket atık su arıtma tesisleri gerek evsel gerekse endüstriyel alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır Genellikle 10-400 m3/gün arasında değişen kapasitelerde yapılmaktadır. Hızlı kurulmaları, tasarım safhasında daha az mühendislik hizmeti gerektirmesi gibi üstünlükleri sebebiyle tercih edilmektedir.

Dengeleme havuzunda toplanan atık sular, dalgıç pompası vasıtası ile sistem girişinde bulunan sepet tipi ince ızgaradan geçirilerek bünyesindeki çöp, bez, vb. katı pisliklerinden ayrıştırılmaktadır. Izgaradan sonra ardışık kesikli reaktöre geçen atık sular burada aktif çamur ile temas ettirilmektedir. Ardışık kesikli reaktörde, atık suların içerdiği organik kirlilikler aerobik bakteriler yardımı ile CO2 ve suya dönüştürülmektedir. Bunun için gerekli oksijen ve karışım havası, ünite bünyesinde bulunan blower ile sağlanmaktadır. Blowerden sağlanan hava, ince hava kabarcığı veren membranlı kauçuk difüzörlerle tüm tanka eşit olarak dağıtılmaktadır. Ardışık kesikli reaktörde organik kirliliği giderilen atık sular içerdiği bakteri yumaklarıyla çökelmeye bırakılmaktadır. Çökeltime bırakılarak bakteri yumaklarından ayrılan arıtılmış su, dalgıç tip tahliye pompası ile alıcı ortama deşarj edilirken dozaj pompası ile hipoklorit dozlanarak dezenfekte edilmektedir. Tüm sistem tamamen otomatik olarak çalışmaktadır. Sistemde zamanla oluşan ve belirli zamanlarda atılması gerekli atık çamurlar mobil araçla (vidanjör) sistemden uzaklaştırılmakta veya çamur depolama havuzunda depolanmaktadır.

BİYOLOJİK PAKET EVSEL ATIK SU SİSTEMLERİNİN AVANTAJLARI

Maliyet: “Biyolojik Paket Evsel Atık Su Arıtma Ünite’miz” ilk yatırım, işletme ve bakım maliyeti açılarından en optimum şekilde tasarlanmıştır.

 Kişiselleştirme: “Biyolojik Paket Evsel Atık Su Arıtma Ünite’mizin” imalatı fabrikamızda, isteğinize bağlı olarak yerine ve sistem koşullarına uygun kişiye özel yapılabilmektedir.

Kolay montaj: Biyolojik paket evsel atık su arıtma ünitelerimiz fabrikasyon olup yalnızca atık su giriş, arıtılmış su çıkış ve enerji besleme bağlantılarının yapılması sonrasında kolayca devreye alınabilmektedir.

Tam Otomatik: Biyolojik paket evsel atık su arıtma ünitelerimiz insan müdahalesine ihtiyaç duymaksızın Akıllı Röle (Compact PLC) kumandasında tam otomatik çalışmakta olup müdahale gerektirmez.

Kalifiye elemana ihtiyacı yoktur.

Yüksek Performans: Sistem %70 gibi çok yüksek bir arıtma performansına sahiptir.

Çevre Standartları Garantisi: Sistemin çıkış suyu standartları Çevre Kanunu Su Kirliliği ve Kontrol Yönetmeliği Tablo 21.1 de belirlenmiş olan alıcı ortama deşarj standartlarını sağlamaktadır.

Geri Kazanım: Sistemden çıkan kokusuz ve berrak su bahçe sulama, yer yıkama ve diğer ihtiyaçlarda rahatlıkla kullanılabilir.

Atık Çamur Miktarı: Sistemde oluşan çamur miktarı minimumdur. Yılda sadece 3 veya 4 kez çamurun alınması gerekmektedir.

atık su arıtma sistemleri