YAĞMUR SUYU ARITMA SİSTEMİ

Su, yenilenebilir bir kaynak olmasına rağmen nüfus artışı, çevre kirliliği, maliyet, bilinçsiz su tüketimi, iklim şartlarındaki değişim gibi sebeplerden ötürü çevrimini tamamlamadan tüketilmektedir.

Eski dönemlerde özellikle su sıkıntısının hissedildiği bölgelerde yaygın olarak görülen sarnıç sistemleri ile yağmur suyu toplanılarak kullanılmaktaydı. Günümüzde de, su probleminin yaşandığı kurak bölgelerde toplam su tüketiminde büyük bir orana sahip olan bahçe sulamasında, yağmur suyu kullanımı su tüketimini büyük oranda düşürmektedir. Binalarda su korunumu için alınabilecek önlemleri; yenilikçi teknolojilere sahip sağlık gereçleri ile su tüketiminin azaltılması, binalardaki su tesisatlarındaki kayıp ve kaçakların giderilmesi, yağmur suyu gibi alternatif kaynakların kullanılması, evsel nitelikli atık suların arıtılarak tekrar kullanılması, su sıkıntısının yoğun olarak yaşandığı bölgelerde deniz suyundan tatlı su elde edilerek kullanılması şeklinde sıralayabiliriz.

Çatı oluklarında toplanan yağmur sularının yeniden kullanımı su tüketimini azaltıcı önlemlerden olup su tasarrufunu sağlamaktadır. Toplanan yağmur suyunun tuvalet sifonlarında ve bahçe sulamalarında kullanılmasıyla su tüketimi azalmaktadır. Yağmur suyunun en yüksek % 90 oranında kullanılması ile % 50’ye yakın tasarruf sağlanabilmektedir. Yangın sistemi depolama tankında da yağmur suyunu kullanımı mümkündür.

Yağmur suyu toplama tekniği, kolay ve ucuz olması nedeniyle avantajlıdır. Hemen hemen her türlü eğimde uygulanabilir. Büyük sulama sistemleriyle kıyaslandığında, su iletimi kayıpları çok düşüktür. Yaklaşık olarak ev için su kullanımda gerekli olan suyun % 50’si bu yöntemle sağlanabilmektedir. Yağmur suyu bina yıkamaları, soğutma kuleleri, yangın söndürülmesinde, ev temizliği, sulama, çamaşır yıkamada, havuz veya gölet doldurmada, tuvalet sifonlarında, araç yıkamada kullanılabilir.

Yöntemin temel amacı; yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının olmadığı veya geliştirilmesinin ekonomik olmadığı alanlarda güvenilir bir su temini sağlamaktır. Bu amaçla; yağışın yetersiz olduğu cayır ve ekilebilir arazilerde verimliliği arttırmak evsel su ihtiyacının temini uygulanma nedeni olarak sayılabilir. Su hasadı yönteminde, yüzey akış ya da su toplama alanları çatı, avlu, cadde ve meydanlar, küçük toprak yüzeyler, eğimli alanlar ve mevsimlik akışları besleyen büyük havzalardır. Su depolama ortamı ise yeraltında depolama ve toprak yüzeyinde depolama olarak ikiye ayrılır. Yeraltında depolamada toprak, sediment ve sarnıç kullanılırken, toprak yüzeyinde depolama ortamı olarak tank, rezervuar ve havuz kullanılmaktadır.

YAĞMUR SUYU ARITIMININ AVANTAJLARI

  • Yağmur suyu yeterince kullanılmayan değerli bir doğal kaynaktır. Toplanması ve kullanılması içilebilir veya içilemeyen suyla, enerjiyle ilgili sorunları azaltabilir.
  • Yağmur suyu filtrelemesi, toplanması ve depolanması çevreye, insanlara, vahşi yaşama yararlıdır ve sanayi ve tarım için su olanağını artırmaktadır.
  • Yağmur suyu kirlilik yükü olarak diğer su kaynaklarına göre daha temiz olduğundan dolayı arıtımı kolaydır, daha az maliyetlidir.
  • Yer altı sularını önemli miktarda korumaktadır.
  • Atık su arıtma  tesisleri  ve  kanalizasyon  sistemlerindeki  yükü  azaltır,  şiddetli yağışlarda oluşabilecek pik seviyelerin önüne geçilmesine yardımcı olur.
  • İçme suyu arıtımı için gerekli olan enerji ihtiyacını azaltır.
  • Sel ve taşkın riski azaltılır.

Tüm bu avantajlarına karşın yağmur suyunun yeniden kullanımı için büyük depo hacimlerine ihtiyaç bulunmaktadır; bu sebeple kentsel bazlı yağmur suyu geri dönüşümü sistemleri daha efektif bir kullanım alanı sunmaktadır.

Ürünlerimiz

[wonderplugin_carousel id="4"]