MEMBRAN BİYOREAKTÖRLERİ İLE ATIK SU ARITIMI

Konvansiyonel biyolojik arıtımın temel amacı, atık suda bulunan organik maddelerin bakteriler tarafından besi kaynağı olarak kullanılmasını sağlamaktır. Membran biyoreaktörleri ise membran prosesleri ile biyolojik arıtımın birleştirilmesi olarak tanımlanmaktadır.

 

Membran biyoreaktörleri klasik bir aktif çamur prosesine benzer şekilde işletilerek, klasik sistemlerde yer alan ön çöktürme, son çöktürme, kum filtre vb. filtrasyon ekipmanlarına ihtiyaç duymadan atık suyun arıtılmasını ve bahçe sulama gibi ikincil kullanım alanlarında suyun yeniden değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır.

Biyolojik reaktör içine daldırılarak negatif basınçta çalışan daldırma tip Membran Filtre olarak uygulanabilen   bu   teknikte, biyolojik   arıtmadaki   atık suyu   0,04   mikron   büyüklüğünde gözenekleri olan filtre dokusundan geçirilir. Atık suda bu büyüklüğün üzerinde bulunan tüm askıda katı maddeler tutulurken neredeyse hiç katı madde ve mikroorganizma içermeyen atık su arıtılmış olarak geri kazanılır.

Filtre yüzeyinde sağlanan sürekli akış ve hava ile temizleme sayesinde, membranların tıkanması önlenir.

Özellikle MBR tekniğinin kullanıldığı durumlarda yüksek arıtım verimliliğinin yanı sıra biyolojik   arıtmada   çöktürme havuzuna gerek kalmadığı gibi havalandırma havuzu da konvansiyonel yöntemde olması gerekenden üçte biri kadar büyüklükte tasarlanabilir, böylece toplam yerleşim ve inşaat alanında %75’ in üzerinde tasarruf sağlanır.

MBR Avantajları:

  • Arıtılmış su kalitesi, membran gözenek boyutu dolayısı ile diğer sistemlere göre oldukça yüksektir.
  • İşletme esnekliği,
  • Düşük alan ihtiyacı,
  • Yüksek oranda ayrışma,
  • Düşük çamur üretimi
  • 0,04 mikron gözenek boyutuna sahip olduğundan dolayı membran çıkışındaki dezenfeksiyon kontrolü ve koku kontrolü daha kolay sağlanabilmektedir.

MBR Dezavantajları:

  • Konvansiyonel sistemlere göre daha karmaşıktır.
  • İlk yatırım maliyetleri