saf su arıtma sistemleri

Saf Su Arıtma Sistemleri

Yüksek saflıkta su ihtiyacı olan projelerde kullanılır. Sistem yapısı gereği profesyonel bir cihazlardır. Saf su arıtma sistemleri sudaki tüm fiziksel, kimyasal ve biyolojik safsızlıkları giderir. Daha çok kimya sektörü, cam sektörü, metal sektörü gibi ağır sanayide ve teknisyen barındıran işletmelerde tercih edilmelidir. Tehlikeli kimyasal barındırdığı için kesinlikle gıda vb sektörlerde kullanılmamalıdır.

Saf su arıtma sistemleri seçimi mutlaka uzman bir ekip tarafından ve kullanım yeri özellikleri gözönüne alınarak yapılmalıdır. Sistemin tasarımını yapacak kişinin aşağıdaki bilgileri bilmesi gerekir.

• Suyun kullanım amacı
• Günlük ve anlık su ihtiyacı
• Arıtılacak suyun özellikleri

Saf Su Arıtma Modelleri

  • DE Serisi Tam Otomatik Deiyonize Sistemler

Su içinde çözünmüş olarak bulunan iyonlar, katyonik (pozitif) ve anyonik (negatif) yüklü iyonlardır. Suda bulunan katyonik ve anyonik iyonların reçine kullanılarak, iyon değiştirme yöntemi ile sudan uzaklaştırılması işlemine deiyonisazyon, kullanılan sistemlere de deiyonize sistem denir.

  • FM Serisi Mixbed Sistemler

Mixbed Sistemler: Katyonik ve anyonik reçinenin tek kolonda (tankta) bulunduğu mix (karışık) yataklı sistemlerdir ve özellikle suyun iletkenliğinin çok Düşük istendiği tesislerde kullanılır.

  • DPRO Çift Kademeli Ters Ozmoz Sistemleri

Çift Kademeli Ters Ozmoz Sistemi, daha saf su üretmek için saf su arıtma sistemleri  içinde Ters Ozmoz Sistem çıkışındaki suyun ikinci bir Ters Ozmoz Ünitesine beslenmesi prensibiyle çalışmaktadır. Çift Kademeli Ters Ozmoz Sistemi sudaki çözünmüş katı madde miktarını yaklaşık %99 oranında arıtmaktadır.

DPRO Sistemleri talep edilen ürün su kalitesi elde edimi amacıyla kullanılmakta olup Tek Kademeli Ters Ozmoz Sistemlerinde geri kazanım maksimum %80 iken; bu değer Çift Kademeli Ters Ozmoz Sisteminde %90’lara çıkmaktadır. Dünyanın birçok bölgesinde kuraklık ve su tasarrufu için yapılan baskılar nedeniyle de DPRO sistemler tercih edilmektedir.

Mixbed Reçineler kullanılarak da su kalitesi arttırılabilir fakat Mixbed Reçinenin işletim maliyeti çok yüksek olmakla birlikte, reçinenin rejenere edilememesinden dolayı çevreye zararlı kimyasallar oluşturması nedeniyle,saf su arıtma sistemleri için DPRO Sistemler daha revaçta olan sistemlerdir.

Ürünlerimiz

[wonderplugin_carousel id="5"]