Filtrasyon Teknolojileri

Filtrasyon (süzme); tortu, bulanıklık, renk, tat ve kokuya sebep olan tüm kirleticilerin suyun filtrelerden geçirilerek sudan uzaklaştırılması işlemidir.

Tortu ve Bulanıklık: Sudaki tortu ve bulanıklığa askıda katı maddeler sebep olur. Kaynağı kum,çamur ve çöken tuzlardır. Farklı partikül boyutlarında olup suda asılı vaziyette bulunurlar. Kazanlarda dibe çökerek ısı transferini güçleştirir, borularda tıkanmalara sebep olurlar. Filtrasyon ve çöktürme gibi fiziksel işlemlerle kolayca sudan uzaklaştırılabilirler. Bulanıklık NTU (Nephalometrik Turbidity Units), JTU veya FTU birimleri ile ifade edilir. Türkiye İçme Suyu Standartlarında (TS-266) müsaade edilebilen değeri 5 NTU’dur.

Renk: Suda renk oluşumuna organik maddelerin yanındademir(Fe) ve mangan (Mn) sebep olur. Fe ve Mn içeren su çamaşırlarda, kumaş ve porselen eşyalar üzerinde leke bırakır. Demir kahverengimsi, mangan ise gri-siyah leke yapmaktadır. Fe ve Mn klor ile çöktürülek kolayca sudan uzaklaştırılabilir. Ayrıca organik maddeler de suda sarımsı bir görünüşe sebep olur. Renk Pt-Co (Plain-Kobalt)birimi ile ölçülür. TS-266’ya göre müsaade edilebilen değeri 5 Pt-Co’dır.

Tat ve koku: Suda tat ve koku oluşumuna sebep olan en önemli 1.etken organik maddeler,2.etken ise klordur. Organik maddeler genellikle suda bulunan alg, virüs, bakteri, yosun gibi organizmaların çürüyüp ayrışmaları sonucu oluşur ve suda istenmeyen tat ve kokuya sebep olurlar. Klor, dezenfeksiyon ve ağır metallerin (Fe ve Mn gibi) çöktürülmesi amacı ile kullanılır. Kendine has kokusu ve tadı vardır. Bu işlemlerden sonra sudan mutlaka uzaklaştırılması gereklidir. Klor, sudaki organik maddelerle reaksiyona girerek zararlı bileşikler oluşturabilir. (Kloramin, klorofenoller vb.) Ayrıca paslandırıcı bir etkisi vardır ve suyun pH’ını düşürür. TS-266’ya göre su kokusuz ve tatsız olmalıdır.

filtre