İyon Değişim Teknolojileri

İyon Değişim Teknolojileri ihtiyacınıza özel seçilmiş olan reçineler vasıtasıyla minerallerin elektriksel yüklerinde meydana gelen yer değiştirme prensibi ile çalışmaktadır. İyon değiştirici malzemelerin çoğunun tekrar kullanılabilir olması bu teknolojiyi kalıcı kılmaktadır.

Cihaz Seçilirken Nelere Dikkat Edilmelidir?

  • Kullanılacak reçine miktarının belirlenmesi
  • Kullanılacak reçine miktarına göre tank seçiminin yapılması
  • Pik debi ve nominal debinin hesaplanması
  • Tank içerisinden geçen suyun hızının uygun seçilmesi
  • En önemlisi suyun arıtımına ters etki oluşturan sebeplerin arıtma öncesi ortadan kaldırılması gerekmektedir.

Belli başlı üç iyon değiştirici reçine grubu vardır:

Katyonik Reçineler : Bunlar fonksiyonel grupları sulu ortamların katyonlarıyla reaksiyona girebilen katyon değiştiricilerdir. Katyon değiştirme yaygın olarak su yumuşatma amaçlı kullanılır. Bu uygulamada sudaki kalsiyum ve magnezyum iyonları sodyum iyonları ile yer değiştirir. Sertliğin veya kireçlenmeye sebep olan kalsiyum ve magnezyum iyonlarının alınması ile, “yumuşak su” elde edilir. Reçine doyuma ulaşınca tuzla yıkanır ve tekrar kullanılır.

Anyonik Reçineler : Fonksiyonel grupları sulu ortamların anyonlarıyla reaksiyona girebilen anyon değiştiricilerdir. Anyon değiştirme suda var olan anyonların hidroksil iyonları ile yer değiştirmesidir. Katyon değiştirmenin ardından yapılan bu reaksiyon suyu tamamı ile demineralize hale getirir.

MixBed Reçineler : Bazı maddeler de hem anyon hem katyon değişimi yeteneğine sahip olup amfoterik iyon değiştiriciler adını alır. Suyu saflaştırmak için kullanılan reçineler olup gerekilen iletkenlik değerine uygun tasarım yapılarak reçine ve tank seçimi yapılmaktadır.

İyon değiştirici reçineler, su arıtma sistemlerinde genellikle su yumuşatma (sertlik giderimi) ve su saflaştırma (deiyonizasyon) uygulamalarında kullanılır. Deiyonizasyon reçineleri ise sudaki katyonik ve anyonik tüm iyonları uzaklaştırarak suyu saflaştırır. Doyuma ulaşan reçine asit ve kostikle yıkanır ve tekrar kullanılır.

Başlıca İyon Değiştirme Sistemleri;

  • Su Yumuşatma Sistemleri
  • Deiyonizasyon Sistemleri
  • Dealkalizasyon Sistemleri
  • Demir – Mangan Giderimi
  • Arsenik Giderimi

Eurosan, ihtiyacınıza yönelik incelemeden sonra size en uygun çözüm önerilerini sunar.

İyon Değişim Teknolojileri

iyon değişim teknolojileri