su arıtma kimyasalları

Su Arıtma Kimyasalları

Su arıtma sistemlerinde hidroklorik asit, antiskalant, sodyum hipoklorid gibi bir çok su arıtma kimyasalları kullanılmaktadır.

HIDROKLORIK ASIT ( HCI )

Ters ozmoz sistemlerinin performansını artırmak, sistemi korumak amacıyla membranlara girmeden önce suya, iyonların çökelme eğilimini azaltacak ve aynı zamanda pH değerini istenilene düşürmek amacı ile asit kimyasalı dozlanır.

Kimyasal Özellikler

Konsantransyon (HCI) : min %30
Görünüş: Berrak
Renk: Renksiz – Açık Sarı
Yoğunluk (15 oC) : 1.152 gr/cm3

Kullanım Şekli

Hidroklorik asit suyla seyreltilerek EUROSAN A.Ş. yetkili teknik servis personeli tarafından suyun karakteristik özelliğine ve sistemin çalışma koşullarına bağlı olarak belirlenen değere dozaj pompası aracılığıyla set edilir.

Ambalaj ve Depolama

Hidroklorik asit 25 kg plastik bidonlar içerisinde ambalajlanır. Kimyasal orijinal ambalajında havalandırılmış, kuru ve gün ışığından uzak alanlarda depolanabilir.

ANTISKALANT (3380-7780)

Antiskalant kimyasalı ters ozmoz sistemlerinin performansını artırmak, suda bulunan karbonat ve sülfatların membran üzerinde çökelerek tıkanmasını önlemek amacı ile kullanılan su arıtma kimyasalları arasındadır. Antiskalant polimerik yapıda br üründür. Uçucu ve yanıcı değildir.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

Görünüm: Renksiz – sarı ve sıvı
Yoğunluk (20 oC) : 1.10 +- 0,06 g/cm
pH (%1 20 oC) : 2,0
Donma Noktası : < – 10 oC

Kullanım Şekli

Antiskalant suyla seyreltilerek sistem kapasitesine bağlı olarak seçilmiş olan dozaj pompası aracılığı ile sisteme dozlanır. Uygulanması gereken dozlama miktarı suyun karakteristik özellikleri ile sistem ve ortamın çalışma koşullarına bağlı olması sebebiyle bu oran EUROSAN A.S. yetkili teknik servis Personeli tarafından uygun görülen değere set edilir.

Ambalaj ve Depolama

Antiskalant 25 kg plastik bidonlar içerisinde ambalajlanır. Kimyasal orijinal ambalajında kapalı alanlarda 1 yıl boyunca depolanabilir.

SODYUM HİPOKLORİD ( NAOCl)

Ham suda bulunabilecek demir ve mangan ya da mikroorganizmaları gidermek amacı ile suya klor (NaOCI) dozlanır. Ayrıca bu kimyasal dezenfeksiyon amacı ile de kullanılan su arıtma kimyasalları arasındadır.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

Görünüm: Yeşilimsi Sarı – Sıvı
Renk: Yeşilimsi Sarı
pH : > 12

Kullanım Şekli

Klor kimyasalı ham suyu dezenfekte için sistem kapasitesine bağlı olarak seçilmiş olan dozaj pompası aracılığı ile sisteme dozlanır. Uygulanması gereken dozlama miktarı suyun karakteristik özelliklerine bağlı olarak EUROSAN A.S. yetkili teknik servis personeli tarafından uygun görülen değere set edilir.

Ambalaj ve Depolama

Sodyum Hipoklorit ( Klor ) kimyasalı 25 kg plastik bidonlar içerisinde ambalajlanır. Kimyasal orijinal ambalajında kuru, soğuk, günışığı ve yanıcı maddelerden uzakta depolanmalıdır.

SODYUM HIDROKSIT ( KOSTIK )

Kostik kimyasalı ham su pH değerini gerekli durumlarda yükseltmek amacı ile kullanılır. Bazı endüstriyel proseslerde ürün suyu pH değerini dengelemek içinde kullanılabilir.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

Görünüm: Berrak ve Sıvı
Renk: Renksiz
pH: 14
Yoğunluk: 1.32 – 1.52 g/cm3 (30 %-50 %)

Kullanım Şekli

Kostik (NaOH) kimyasalı ham suya sistem kapasitesine bağlı olarak seçilmiş olan dozaj pompası aracılığı ile dozlanır. Uygulanması gereken dozlama miktarı dengelenecek olan pH değerine bağlı olarak EUROSAN A.Ş. yetkili teknik servis personeli tarafından uygun görülen değerde set edilir.

Ambalaj ve Depolama

Sodyum Hidroksit ( Kostik ) kimyasalı 25 kg plastik bidonlar içerisinde ambalajlanır. Kimyasal orijinal ambalajında kuru, soğuk, gün ışığı ve yanıcı maddelerden uzakta depolanmalıdır. Cilt ile temasından kaçınılmalıdır.

SODYUM METABISÜLFIT ( SMBS )

Sudaki klor (NaOCI) ters ozmoz membranlarına zarar vereceğinden, membranların öncesinde suya sodyum metabisülfit dozlanarak serbest klorun nötralize edilmesi sağlanır. Ayrıca bu kimyasal organik kirliliğe sebep olabilecek herhangi bir mikroorganizmanın da üremesini engelleyici bir özelliğe sahiptir.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

Görünüm: Beyaz ve açık
Renk: Krem
pH: 4 – 4,6

Ambalaj ve Depolama

Sodyum Metabisülfit ( SBMS ) 25 kg paketler içerisinde ambalajlanır. Kimyasal orijinal ambalajında sudan, buzdan, asit ve okside edici maddelerden uzakta soğuk ve iyi havalandırılmış yerlerde depolanabilir.

MEMBRAN YIKAMADA KULLANILAN SU ARITMA KİMYASALLARI

ASIDIK BAZLI MEMBRAN YIKAMA SIVISI

Ters Ozmoz ve Ultrafiltrasyon sistemlerinde membranların üzerinde biriken iyonların belli aralıklar ile temizlenmesi işlemi için kullanılan bir yıkama sıvısıdır. Daha çok karbonat ve sülfatların çökelmesinde kullanılır. Organik asit ve inhibitörlerin karışımından oluşur.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

Görünüm: Berrak ve Sıvı
Renk: Renksiz – sarı
pH (%1 – 20 oC): < 3,5
Yoğunluk (20 oC) : 1,15 +- 0,1 g/cm3
Çözünürlük: Suda tamamen çözünebilir

Ambalaj ve Depolama

Asidik yıkama sıvıları 25 kg plastik bidonlarda ambalajlanır. Kimyasal orijinal ambalajında kapalı alanlarda 1 yıl boyunca depolanabilir.

BAZIK BAZLI MEMBRAN YIKAMA SIVISI

Ters Ozmoz ve Ultrafiltrasyon sistemlerinde üzerinde biriken iyon ve kirlilik yükünün fazla olduğu membranlarda, daha çok bakteriyel kirliliği gidermek amacı ile kullanılan bir yıkama sıvısıdır.

Kimyasal ve Fiziksel Özellikler

Görünüm: Sıvı
Renk: Renksiz – sarı
pH (%1 – 20 oC): > 10
Yoğunluk (20 oC) : 1,08 +- 0,05 g/cm3
Çözünürlük: Suda tamamen çözünebilir

Ambalaj ve Depolama

Bazik yıkama sıvıları 25 kg plastik bidonlarda ambalajlanır. Kimyasal orijinal ambalajında kapalı alanlarda 1 yıl boyunca depolanabilir.