GRİ SU ARITMA SİSTEMLERİ

Gri Su Nedir?

Gri su arıtma sistemleri; foseptik atığı içermeyen duş, küvet ve lavabolardan gelen az kirli evsel atık suların membran teknolojileri yardımıyla arıtılarak rezervuar beslemesi, bahçe sulama, araç yıkama, kaba temizlik vb. içme suyu kalitesinde olması gerekmeyen alanlarda kullanılan sistemlerdir.

Türkiye Susuz Kalma Tehlikesi ile Yüz Yüze

Türkiye’de kişi başına düşen su miktarı 1.430 m3’tür ve su zengini bir ülke değildir. 2030 yılında, bu miktar 1.100 m3 olacak ve su sıkıntısı çekilecektir. 2050 ve sonraki yıllarda, Türkiye’nin çok ciddi bir su sorunu olacaktır. Ülkemizin yakın zamanda yaşayacağı bu problemler karşısında su tasarruf modellerini geliştirmesi gerekmektedir. Kullanılabilir su kaynaklarının bu kadar az olmasına karşın, su tüketim oranları hızla artmaktadır. Buna bağlı olarak insanlar ileride susuz kalma riskiyle karşı karşıyadır. Bu riski azaltmanın yolu mevcut kaynakların verimli kullanılmasından geçmektedir. Bu kapsamda, gri suyun arıtılarak geri kazanıldığı sistemler önemini arttırmaktadır.

Neden MBR Teknolojisi?

Ülkemizdeki bazı biyolojik atık su arıtma tesislerindeki işletme problemleri, arıtılmış atık suların yeniden kullanım ihtiyacının artması, tesislerin işletme problemlerinin ve enerji maliyetlerinin azaltılması gereksinimi, düşük çamur üretimi ve nutrient giderimi avantajlarından dolayı membran destekli biyolojik arıtma sistemlerinin, diğer bir deyişle membran biyoreaktorlerin (MBR) önemi her geçen gün artmaktadır.

Membran biyoreaktor (MBR) arıtım sistemleri biyolojik arıtım metotlarından biri olan aktif camur prosesini membran ayırma prosesiyle birleştiren sistemlerdir. Klasik aktif çamur proseslerinde havalandırma havuzlarında oluşan biyokütlenin son çökeltme havuzlarında atık su bünyesinden çöktürülerek uzaklaştırılması gerçekleştirilirken, MBR prosesinde ise daha yüksek yoğunluklu bu biyokutlenin membran yüzeylerinde filtre edilmesi suretiyle atık su bünyesinden uzaklaştırılması esası ile çalışır. MBR Teknolojilerinin gri su arıtımında kullanılmasında yatan en büyük etken arıtılmış su kalitesinin yüksek verimli olması (%99.9999 virüs ve bakterilerden arındırılmış su kalitesi), işletme esnasında sağladığı esneklik, düşük alan ihtiyacı, yüksek oranda ayrışma, düşük çamur üretimi, dezenfeksiyon ve koku işleminin daha efektif gerçekleştirilebilmesidir.

Gri Su Arıtma Sistemi

Gri su arıtma sistemleri; duş ve lavabolardan toplanan suyun arıtılarak yeniden kullanımını sağlayan sistemlerdir. Gri su arıtma sistemleri ile suyun %40’a varan geri dönüşümü sağlanabilir. Sistem içerisinde kullanılan ekipmanlar aşağıdaki gibidir;

Kıl Tutucu Filtre (İnce Filtre)

Gri Su sistemine gelen suyun içindeki, kıl, saç, tırnak gibi kaba maddeleri tutmak için kullanılır.

Biyolojik Arıtma/Oksijen Zenginleştirme

Kıl Tutucu Filtre’den geçen Gri Su, belirli sürelerle havalandırılarak oksijen zenginleştirmesi yapılır. Sudaki oksijen miktarı arttırılarak aerobik bakterilerin yaşaması için ideal ortam sağlanır ve biyolojik arıtma işlemi başarılı olarak gerçekleştirilir.

Membran Teknolojisi İle Ultrafiltrasyon İşlemi

Biyolojik arıtma işlemi tamamlanmış gri su, son teknoloji ile üretilen, 0,04 mikron MBR modüllerinden geçerek üçüncü arıtma işlemi gerçekleştirilir. MBR modülleri ile tüm bakteri, patojen giderimi de sağlanır.

Klor İle Dezenfeksiyon

MBR modüllerinden geçen su temiz su deposuna aktarılır, temiz su deposunda suyun daima steril kalması için pH kontrollü klor dozajı yapılır. Su, tüketicilere temiz su haznesinden gönderilir.

Gri Su Geri Kazanım Sistemlerinin Faydaları

  • Doğal su kaynaklarının gereksiz tüketimini düşürerek çevrenin korunmasına büyük katkı sağlar.
  •  Yerinde arıtımı yapılan gri su kanalizasyona deşarj edilen sudan ayrılacağı için belediyelere arıtılmak üzere giden atık suyun hacmi azalır ve su arıtımı için gereken yatırım maliyeti de buna paralel olarak düşer.
  •  Arıtılmış gri su, şebeke suyu kullanım oranlarını düşüreceğinden dolayı, şebeke suyu dağıtım maliyetlerini de düşürür.
  •  Şebeke suyundan %40’a varan tasarruf sağlar.
  • Özellikle kurak bölgelerde bitki yetiştirme ve bahçe sulama için önemli bir kaynaktır.
  • Gri suyun arıtımı daha kirli olan siyah suya göre daha hızlı ve kolaydır; böylelikle ilk yatırım maliyetlerinin düşük olmasına sebep verir.
  • Son tüketicilerin fatura bedellerinin düşmesine yardımcı olur.

Eurotech gri su arıtma sistemlerinin tasarımı baştan sona müşterinin ihtiyacına göre özel olarak projelendirip üretilmektedir. Yapımda kullanılan tüm ekipmanlar en kaliteli malzemelerden seçilmektedir. Ekipmanların kaliteli olması, sistemlerin uzun süre en yüksek verimde çalışmasını sağlamaktadır.